Home首頁

2014年10月3日 星期五

胡朝聖《蜿蜒皺褶中的浩瀚宇宙》

蜿蜒皺褶中的浩瀚宇宙
                                                                                 /胡朝聖
我夢到一棟家屋,一棟低矮的家屋,
卻有著高聳的窗戶,有三層磨舊了的步階,
平滑而翠綠;
….
一棟簡陋私密的家屋,就像在古老版畫中的一樣,
它只活在我心中;有時候我會回到那兒,
坐下來忘掉灰暗的天空和雨水。
 
~安德烈.拉豐(André Lafon),《詩歌。家屋之夢》(Poésies, Le rêve d'un logis.)

柯國泰 柯雍雅_2017書畫水墨展

柯國泰 柯雍雅_ 2017 書畫水墨展 2017.12.1-2018.1.28 茶會 2017.12.3 (日) PM3:00